ถวายผมไม้ปู่เจ้ากาดำ ขอบคุณลูกที่ร่วมถวายกับปู่คำแสน อนุโมทนาสาธุ

ถวายผมไม้ปู่เจ้ากาดำ ขอบคุณลูกที่ร่วมถวายกับปู่คำแสน อนุโมทนาสาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *